ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

Права батьків:

Батьки мають право:

1.на участь у суспільному житті школи (батьківські комітети класів, тощо);

2.на ознайомлення з ходом і змістом навчально-виховного процесу, навчальним планом, за яким працює школа, та оцінками успішності своїх дітей;

3.на регулярні зустрічі з класним керівником дитини та іншими педагогічними працівниками школи (батьківські збори), а також на додаткову зустріч з учителем, якщо батьки вважають, що для цього є підстави;

4.відвідування загальношкільних заходів;

5.внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи школи.

Обов'язки батьків:

Батьки зобов'язані:

1.дотримуватись розкладу роботи школи їх дитиною, не допускаючи пропуску занять без поважних причин;

2.у випадку пропуску занять дитиною повідомити класного керівника про причини відсутності й надати документи, що підтверджують ці причини (письмову заяву на ім'я директора школи або довідку від лікаря);

3.забезпечити дитину всім необхідним для відвідування уроків;

4.регулярно відвідувати батьківські збори, відвідувати школу за викликом класного керівника чи адміністрації;

5.дотримуватись правил внутрішнього розпорядку школи (забирати дитину лише після закінчення уроків, не відволікати вчителя запитаннями під час занять);