Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки у 2015-2016 навчальному році

У 2015-2016 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Закону України «Про національну програму інформатизації, Закону України «Про мови», «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу і профтехучилища», Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України, Інструкції МОН України 02.12.2013 №1686 18 грудня 2013 р., «Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», положень національної доктрини розвитку освіти України, програми «Вчитель», на виконання указів Президента України, постанов Уряду щодо розвитку загальної середньої освіти, чинного законодавства в галузі освіти.

Згідно з «Положенням загальноосвітнього навчального закладу» затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05. 99 р. №139 шкільна бібліотека організовує свою діяльність на основі річного плану школи.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. В час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури мають вирішальне значення для економічного і соціального розвитку, в навчальних закладах повинні створюватись умови, за яких особистість мала не тільки реалізувати, а й досягти значних успіхів у тій сфері, яка відповідає її особистим обдаруванням. Діяльність шкільної бібліотеки спрямована на виховання людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, зберігати і примножувати цінності національної культури та громадського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну демократичну державу, як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Орієнтуючись на це, бібліотека визначила наступні завдання :

-виховання інформаційної культури школярів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

-інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті учнів;

-всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, частково завдяки дистанційним формам навчання;

-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності;

-створення комфортного бібліотечного середовища;

-комп'ютеризація бібліотек, створення локальної загальношкільної мережі, підключення до Інтернету;

-формування електронних каталогів друкованих видань, статей, публікацій, що зберігаються у фонді бібліотеки.

Основні напрямки роботи шкільної бібліотеки

У 2015/2016 н.р. бібліотека працювати ме над реалізацією Законів України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, державних та обласних програм, зокрема:

-Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації «Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»;

-Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року;

-Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти».

Проблема над якою я працюю : «Бібліотека як центр інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу».

Основні напрямки роботи шкільної бібліотеки

У 2015/2016 н.р. бібліотеці потрібно працювати над реалізацією Законів України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, державних та обласних програм, зокрема:

-Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації «Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»;

-Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року;

-Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти».