Річний план

ВСТУП

Трушківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується:

1.Законами України:

 • -«Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;
 • -« Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;
 • -«Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11;
 • -«Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;
 • -«Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

2.Наказ МОН

3.Постановами Кабінету Міністрів України:

 • -«Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;
 • -«Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;
 • -«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;
 • -«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778.

4.Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

5.Наказами Міністерства освіти і науки України

 • - «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року» від 18.09.06.2014 №1053

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

 • -«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;
 • -«Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20.12.2011 №1473
 • -«Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;
 • -«Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;
 • -«Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;
 • -«Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;
 • -«Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;
 • -«Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

- Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році Від 14.06.2017 № 1/9-325

- Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів від 07.06.2017 № 1/9-315

6. Методичними рекомендаціями

- щодо проведення профорієнтаційної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р.

- про викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2017/2018 н.р.

Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

6.Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

7.Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

8.Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У 2016/17 н. р. в школі працювали 25 педагогічних працівників та 11 працівників із числа обслуговуючого персоналу.

Кадрове забезпечення

У 2016/17 н. р. штатними працівниками школа була майже забезпечена . Розстановка педагогів здійсню­ється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

96 % педагогів школи пройшли навчання, пов'язане з вивченням інформаційних технологій, за програмою Intel « Навчання для майбутнього».

За якісним складом педагогічних працівників школа є в лідерах у районі. Якісний склад педагогічного колективу навчального закладу такий:

- Спеціаліст – 4

- Спеціаліст І категорії - 1

 • -Звання «Старший учитель» - 6
 • -Звання «Учитель – методист» - 6
 • -Спеціаліст вищої категорії – 19
 • -"Відмінник освіти України" – 6

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 год.

У 2016-2017 навчальному році завершили навчання 221 учень у 11 класах, середня наповнюваність класів становить 20 учнів.

Кількісний склад учнів

-1-4 класи – 4 класи – 91 учень

-5-8 класи – 4 класи – 88 учнів

-9-10 класи – 2 класи – 32 учні

-11 класи – 1 клас – 11 учнів

У 2016-2017 навчальному році школа працювала у режимі однієї зміни, початок занять о 8.30, закінчення 7 уроку – о 15.05.

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була:

 • -в першому класі – 35 хвилин,
 • -в 2 - 4 класах – 40 хвилин,
 • -в 5 - 11 класах – 45 хвилин,

Перерви - тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин.

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано: бібліотеку; спортивний зал; їдальню (налічує 100 місць); майстерню: слюсарня, столярня (частково обладнані інвентарем).

У навчальному закладі обладнаний один комп'ютерний клас із загальною кількістю 11 комп'ютерів. Його конфігурація - 10 + 1 (десять комп'ютерів для учнів та один для вчителя)

Інфомація про кількість навчальних кабінетів

Кількість класів-кабінетів

Математики

Фізики

Хімії

Початкових класів

Історія

Ігрова кімната

Української мова

Зарубіжної літератури

Інформатики

Музики

Іноземної мови

Основ здоровя

Географії

16

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі районної лікарні діти проходять медичне обстеження.

Педагогічний аналіз за минулий рік

у 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-методичної проблеми "Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя".

Згідно з програмою розвитку школи у 2016-20017 н.р. робота школи була спрямована на:

- визначення основних показників для системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою;

- організацію роботи психолого-педагогічного семінару з проблеми креативної освіти; - розроблення рекомендацій та заходів щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення сучасних освітніх технологій;

- обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО, динамічних пар, вироблення заходів з їх реалізації;

- організацію наставництва, консультації для молодих учителів;

- організацію взаємовідвідування уроків, вивчення і створення умов для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

- сприянню вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

- створенню банку розробок вчителів, випусків методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об'єднань на 2016-2017 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

-теоретична підготовка вчителів до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, вивчення рекомендованої літератури;

-розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;

-впровадження моніторингу якості творчих компетентностей педагогів;

-розробка діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових групп;

-використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- створення сприятливих умов для розвитку творчості учнів;

-участь учителів у професійних конкурсах;

-підвищення якості знань на основі впровадження на уроці інтерактивних технологій навчання;

-педагогічний консиліум « Проблема формування мотивації навчальних досягнень школярів за сучасних умов»;

-круглий стіл з молодими вчителями « Сходинки творчості»;

-психолого – педагогічний семінар « Особистісно – орієнтований підхід до організації навчання»;

- зміст навчального плану школи, вимоги Державного стандарту освіти , програмне й навчально-методичне забезпечення виконання навчального плану школи;

- про хід атестації педпрацівників;

- про підсумки участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

- огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури;

- вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів;

- підведення підсумків методичної роботи за 2016-2017 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2016-2017 н.р.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради:

 • -«Педагогічна творчість учителя - запорука подолання низької успішності учнів»;
 • -«Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів,їх особистості в умовах здійснення особистісно зорієнтованого навчання і виховання

У системі внутрішкільної методичної роботи, відповідно до її структури, згідно з наказом від 28.08.16 № 115 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» найбільша увага приділялась груповій та індивідуальній формам роботи, виконанню річного плану роботи. Однією з найефективніших форм роботи є методичні об'єднання, динамічні пари, методичний міст, творчий тандем, ТЦП: «Ми знаємо свої права», «Культура мовлення», «Свідомий вибір», «Зелена школа», «Обдарована дитина».

У школі працювали шість методичних об'єднань: методичне об'єднання класних керівників (керівник Масалова С.O.), вчителів початкових класів (керівник Петренко Л.О.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бахмацька С.В. ), вчителів точних наук (керівник Лук′яненко Н.О.), учителів природничого циклу (керівник Пєсніна А.Л.), учителів художньо-естетичного циклу (керівник Буковська Л.С.), динамічна пара вчителів іноземної мови та творчий тандем «За здоровий спосіб життя». Працюючи над загальношкільною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя», кожен методичний підрозділ обирав конкретну тему, над якою працював протягом навчального року.

Атестація педагогічних працівників школи у 2016 -2017 навчальному році проводилось згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії школи.

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації, у жовтні закріплено за вчителями відповідальних від адміністрації та громадських організацій школи для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Проведено семінар на тему: «Атестація педагогічного працівника – крок до успіху». Розроблено методичні рекомендації «Пам'ятка для вчителя, що атестується в 2016-2017 навчальному році». Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація – 2017».

У 2016-2017 н. р. було проатестовано 3 педагогічні працівники: учитель початкових класів Клочко Н.В. підтвердила відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший учитель»; учителю української мови Бабенко В.В. та учителю хімії Кубенко В.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

У ході атестації було організовано вивчення досвіду та системи роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег. Учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО.

Протягом періоду атестації практикувалося проведення звітів вчителів, що атестуються, на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

На травень 2017 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд: 5 вчителів мають звання «Відмінник освіти», 5 учителів мають звання «Вчитель-методист», 7 вчителі мають звання «Старший учитель», 17 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 - «спеціаліст першої категорії», 1 - «спеціаліст другої категорії», 2 – «спеціаліст». Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний матеріал передового педагогічного досвіду вчителів області. Методичний кабінет оснащено комп'ютером та підключено Інтернет.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Педагоги в будь-який час можуть користуватися періодичною пресою, інформаційними збірниками, знайомитись з системами та досвідом роботи своїх колег, користуватися Інтернет ресурсом. Бібліотека методичного кабінету систематично поповнюється. Молоді спеціалісти в будь-який момент можуть отримати кваліфіковану консультацію з нагальних питань. Створено та систематично поповнюється сайт школи. Проте не всі вчителі активно включаються до роботи з його наповнення.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом.

Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016 - 2017 н.р. було вивчено: стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання та технологій, математики в початкових класах, інформатики в початкових класах, правознавства, фізичної культури, музичного мистецтва у 5-8 класах. Проведено класно-узагальнюючий контроль у 5 та 10 класах, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені наказом по школі).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання З метою з'ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати докладно проаналізовані.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. На результативність навчально-виховного процесу в закладі впливає участь учителів в інноваційній діяльності.

Так у 2016-2017 н. р. проводилась інноваційна діяльність за наступними напрямками:

 • 1.Проект «Школа проти СНІДу» (соціальний педагог Семененко О.Я., практичний психолог Болобан Н.В.);
 • 2.Національна мережа шкіл сприяння здоров′ю;
 • 3.Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;
 • 4.Уроки для стійкого розвитку (3клас, вч. Петренко Л.О.)
 • 5.Навчальна програма Європейської Комісії eTwinning (Мандзюк Т.О.)

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2016 – 2017 н.р., у порівнянні з минулими роками зменшилась кількості переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, але позитивним є те, що зросла кількість переможців в інтелектуальних конкурсах. Результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін бачимо в таблиці:

Предмет

П.І.Б. учителя

П.І.Б учня

Клас

Результат (місце)

Біологія

Пєсніна Алла Леонідівна

Бабич Оксана

8

4

Фізика

Гетьман Василь Григорович

Лук'яненко Альона

7

6

Бабич Оксана

8

8

Ролдугін Євгеній

11

8

Українська мова і література

Бахмацька Світлана Василівна

Мудра Катерина

7

ІІ

Англійська мова

Мандзюк Тетяна Олександрівна

Бадзюх Владислав

8

8

Калюжна Анна

10

10

Фещенко Анна

11

7

Історія України

Масалова Світлана Олександрівна

Бабич Оксана

8

4

Математика

Лук'яненко Наталія Олександрівна

Лук'яненко Альона

7

ІІ

Стеценко Ілля

8

7

Зарубіжна література

Зеленський Олександр Федорович

Калюжна Анна

9

9

Хімія

Пєсніна Алла Леонідівна

Бабич Оксана

8

ІІІ

Географія

Кубенко Світлана Іллівна

Стеценко Ілля

8

10

Образотворче мистецтво

Буковська Лідія Станіславівна

Чайка Анастасія

5

9

Кравченко Вікторія

6

7

Лук'яненко Альона

7

4

Правознавство

Масалова Світлана Олександрівна

Савенко Яна

9

4

Технології

Буковська Лідія Станіславівна

Фещенко Анна

11

ІІІ

Математика 4 кл.

Масалова Віра Нестерівна

Матусевич Вікторія

4

8

Результати участі в конкурсах 2016-2017 н.р.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Шевченка

Бахмацька Світлана Василівна

Мудра Катерина

7

2

14 Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика

Бахмацька Світлана Василівна

Мудра Катерина

6

ІІІ

Петренко Любов Олексіївна

Власенко Поліна

3

6

Масалова Віра Нестерівна

Кулик Дарина

4

23

Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок»

Брало участь – 16 учнів. З них отримали сертифікат:

«Золотий колосок» - 10 учнів

«Срібний колосок» - 3 учнів

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Брало участь – 17 учнів. З них отримали:

Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня - 3 учні

Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня 1 учень

Диплом учасника – 13 учнів

Переможцями в початковій школі стали 4 учні

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Брало участь – 27 учнів. З них отримали сертифікат:

« Відмінно» - 6 учні

«Добре» - 15 учнів

«Учасник» - 6 учнів

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

Брало участь – 18 учнів. З них отримали сертифікат:

«Добре» - 8 учнів

«Учасник» - 10 учнів

Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори Лук'яненко Н.О: Пєсніна А.Л., Бахмацька С.В., Гетьман В.Г. Вони не тільки організували урочисте відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів.

Проте є не доопрацювання та неналежна увага індивідуальній роботі з обдарованими учнями, що призводить не лише до падіння рейтингу школи серед навчальних закладів, її іміджу.

Результати підсумкових контрольних робіт показали, що збільшується кількість учнів, які навчаються на середній та достатній рівень, і відповідно зменшується кількість учнів, що мають високі досягнення у навчанні. У 2016-2017 н. р. отримали похвальні листи за високі досягнення у навчанні лише 14 учнів школи, що становить 8% від загальної кількості учнів. З них - 8 учнів - учні початкової ланки, 6 учнів - з середньої ланки. Прикро, але учнів з високим рівнем навчальних досягнень у старшій школі немає.

Ці результати заслуховувались на засіданні педагогічної ради та зробились відповідні висновки.

Методичною радою школи розроблена і введена в дію система вдосконалення навчально-виховного процесу. Традиційно організовувались цикли відкритих уроків, вернісажі педагогічних ідей, демонстрації знахідок, методичні консультпункти, майстер-класи, методичні практикуми, методичні сесії, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення НВП, педагоги узагальнювали побачене й почуте, використовували у своїй діяльності.

Впродовж року вчителі відвідували районні семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016 - 2017 навчального року був виконаний.

Проте в методичній роботі школи присутні і недоліки. В першу чергу це пасивність окремих членів педколективу, небажання займатися методичною роботою та удосконалювати свою фахову майстерність. Не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі, не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жодну програму.

Учителям слід більше займатися самоосвітою, брати участь у проведенні масових методичних заходах школи, інноваційній діяльності. Участь в методичній роботі розподіляється нерівномірно між усіма членами педколективу. Відповідно нерівнозначними є результати участі учнів у олімпіадах, позакласних заходах. Робота ШМО, динамічних пар не має систематизованого характеру, не ведуться картотеки журнальних статей з методики викладання предметів, ППД, інноваційних освітніх технологій.

Аналіз виховної роботи школи за 2016-2017 н.р.

У цьому навчальному році організація навчально-виховного процесу у навчальному закладі спрямована на створення умов для фізичного та духовного розвитку творчих здібностей кожної дитини, формування національної свідомості, загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів до сім'ї, до праці, до мистецтва, до себе, до культури, розвиток еколого-натуралістичної діяльності, підвищення рівня правової культури дітей.

Основними напрямами роботи були правове, морально-етичне, громадянське, національно-патріотичне, художньо-естетичне, екологічне, краєзнавче, економічне та трудове, військове, фізичне виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та профорієнтаційна робота, соціальний захист вихованців.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов'язані між собою та виконувалися згідно з планом виховної роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік, планами роботи класних керівників, психолога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.

У школі були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи: свято «Першого дзвоника», святковий концерт «З любов'ю до вчителя», «Свято квітів », вечір «Випускників до себе рідна школа кличе», конкурс «Козацькi забави», новорічні ранки та КВК, свято «Останнього дзвоника», випускний вечір та ін..

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

І. Ціннісне ставлення до себе.

З метою попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров'ю вихованців, у школі проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій. У жовтні 2016 року був проведений місячник безпеки життєдіяльності. У листопаді, травні проведені Всеукраїнські тижні безпеки дорожнього руху. Учні школи взяли участь у районному конкурсі дитячого малюнка «Безпека дорожнього руху – це життя». У школі обладнано та постійно оновлюється куточок «Школа безпеки».

Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров'я, змагання з легкої атлетики, змагання з волейболу, футболу.

У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, проводилися: акція «Цей день без паління!», випуск інформаційних бюлетенів, виховна година «СНІД – біда ХХІ ст.»

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини

З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля вихованців відбулися: акція «Милосердя» Свято зимового Миколая Чудотворця, свято матері «Мамо, мамо, вічна і кохана», виховна година «Материнська любов найсвятіша» та ін.

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.

Виховними досягненнями цього напрямку стали усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговування та суспільно-корисної праці, морально-психологічна підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності. У зв'язку з цим в школі і проведені загальношкільні трудові акції: двомісячник благоустрою,«Чистий четвер», «Квітуче подвір'я школи».

З метою соціалізації учнів, допомоги старшим учням з визначенням професійного життєвого шляху, підготовки їх до самостійного життя, виховання працелюбного господаря, готовності до життєдіяльності і праці у школі були проведені трудові десанти по прибиранню території школи від листя та генеральні прибирання кабінетів; відвідування днів відкритих дверей навчальних закладів міста Білої Церкви ; анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору.

IV. Ціннісне ставлення до суспільства та держави:

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. Протягом року булипроведенігодиниспілкування, бесіди, виховні заходи на тему:

- інформаційні години з історії Другої світової війни, підпільно-партизанського руху України, з нагоди Дня Захисника Вітчизни (вересень, лютий, травень);

- виставка дитячих малюнків та плакатів „Ваш подвиг у наших серцях";

- вечір пам'яті і примирення «Юність не повернеш з війни»

- 9 травня 2017 року відбувся урочистий захід, присвячений перемозі у Великій Вітчизняній війні;

- організовано та проведено усні журнали „Історія моєї родини в роки Великої Вітчизняної війни"

- благодійна ярмарка «Осінь-чарівниця»

- акції: «Голуб миру», «Лист солдату», «Новорічний подарунок солдату»

- фото-квест «Діти за мир у світі»

- лінійка пам'яті річниці розстрілів на майдані

- лінійка «Революція гідності»

Слід зазначити, що проведені протягом року заходи мали великий емоційний вплив і відіграли значну роль у вихованні патріотичних почуттів учнів.

У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави класні керівники 1-4 класів дбали про сформованість у школярів основних понять про народ, націю, суспільство, державу; класні керівники 5-8 класів працювали над вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, над сформованістю потреби в школярів у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу; класні керівники 10-11 класів працювали над сформованістю активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

Проведена значна військово-патріотична робота. Протягом року було проведено єдині уроки мужності, бесіди, тематичний вечір «Солдати безсмертя»; акції «Повернись живим», «Одягни солдата», «Лист солдату», Козацькі забави до Дня захисника Вітчизни, флеш-моб «Ти українець! Носи вишиванку» (До дня вишиванок); відбулися зустрічі з воїнами афганцями, учні школи взяли участь у районній військово-спортивній грі «Джура» .

Виховна проблема методичного об'єднання класних керівників: «Виховання всебічно розвиненої особистості шляхом творчої співпраці класного керівника і учнівського самоврядування» дозволяла грамотно вирішити проблему школи.

Робота МО включала в себе обмін думками класних керівників з питань виховання, ознайомлення з новинками літератури, консультації та рекомендації практичного психолога та соціального педагога.

У ході роботи були розглянуті питання:

Удосконаленняродинноговихованняучнів,

Формування у школяріввисокоїгромадянськоїактивності та національноїсвідомості.

Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання».

З метою сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів школи, розвитку духовності, моральності, патріотизму, естетичного виховання протягом року були проведені такі відкриті виховні години, а саме:

№ п/п

П.І.Б классного керівника

Дата проведення

Тема заходу

1.

Клочко Н.В.

грудень

Виховна година «100 днів у школі»

2.

Петренко Л.О.

листопад

Свято українськоїмови

3.

Масалова В.Н.

березень

Турнір «Найрозумніший»

4.

Бровченко Л.Л.

грудень

Виховна година «Добро у твоємужитті»

5.

Мандзюк Т.О.

листопад

Година спілкування «Без добрих справ немаєдоброгоімені»

6.

Бахмацька С.В.

січень

Виховна година «Державні та народнісимволиУкраїни. Народні обереги»

7.

Лук'яненко Н.О.

листопад

Година класногокерівника «Усіпрофесіїпотрібні, усіпрофесіїважливі»

8.

Кубенко В.О.

травень

Сімейне свято «Материнськалюбовнайсвятіша»

9.

Семененко О.Я.

березень

Круглийстіл «Усвідомленийвибірпрофесії»

10.

Троценко В.Г.

грудень

Усний журнал «Видатні люди мого краю»

11.

Пєсніна А.Л.

січень

Виховна година «Свята і традиції українського народу»

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів у школі організовано:

-гурток «Юні екскурсоводи»

-гурток «Зірниця»

- гурток «Школа безпеки»

-танцювальний гурток «Карамель»

- гурток «Юні квітникарі»

- Гурток «Квілінг»

- Духовий оркестр

-спортивний клуб «Гарт»

Танцювальним гуртком «Карамель» вже 13 років керує професіонал своєї справи Сізова Ю.Ю. Результативність досягнень гуртківців можна було бачити на всіх святах, які проводилися в межах школи, села, району. Його учасники брали участь і отримали перемогу в районному конкурсі дитячої творчості «Дивограй».

Чи не найбільшою популярністю серед школярів користувався спортивний клуб «Гарт» (кер.Троцнко В.Г.), який включав секції: волейбол, футбол, легка атлетика.

Робота з батьками протягом року була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори ( листопад, квітень), а також класні батьківські збори (І раз на чверть). На загальношкільних батьківських зборах розглядалися питання:

- результати навчання учнів;

- відвідування навчальних занять;

- стан дитячого травматизму;

- аналіз стану дисципліни;

- профілактика захворювань;

- питання профорієнтації;

- підготовка до державної підсумкової атестації;

- літнє оздоровлення учнів;

- безпека життєдіяльності учнів в літній період.

Виходячи з проблем навчального закладу, в якій акцентується увага на виховання свідомого, відповідального громадянина, який є соціально активною особистістю у школі створено дитячу організацію «Темп» . Вона має чітку структуру: президент, радник президента та 6 міністерств. Кожне міністерство очолює міністр і воно має певний напрямок діяльності. Протягом року постійно проводилися засідання шкільного парламенту, відбулися вибори президента школи, здійснювалася робота над проектами міністерств, щомісяця здійснювався випуск шкільної газети «Шкільний світ».

У навчальному закладі відповідно до наказу МОН від 20.01.2007 № 27 організовано раду профілактики правопорушень, складено і завірено план роботи ради профілактики.

Складено соціальний паспорт по Трушківській ЗОШ І – ІІІ ст. на 2016– 2017 н. р., до якого занесені діти-інваліди, діти-сироти, напівсироти, діти-чорнобильці, діти матерів-одиначок; діти, що потребують посиленої педагогічної уваги; обдаровані діти; багатодітні сім'ї, малозабезпечені, неповні, кризові сім'ї. Щороку проводиться аналіз соціального паспорту школи на поточний навчальний рік.

У школі на основі річного плану роботи школи розроблено план проведення заходів,щодо попередження злочинності серед неповнолітніх.

Ведеться робота з учнями „групи ризику». Класними керівниками у тісній співпраці з соціальним педагогом Семененко О.Я.. Систематично ведеться щоденний контроль за відвідуванням учнями школи соціальним педагогом та класними керівниками, своєчасно з'ясовуються причини відсутності учнів, тримається постійний контроль з батьками учнів. Класні керівники у тісній співпраці з соціальним педагогом відвідують дома сім'ї дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах ( Кручініна Є, Омельченка О., Машовця О.С., Реверук О.М), тримають це питання на постійному контролі.

Велика увага приділяється одному із пріоритетних напрямків роботи школи – превентивному вихованню. У школі проводилися відеолекторії по профілактиці шкідливих звичок, виховні заходи по класах, конкурс малюнків серед учнів 1 – 4 кл, та конкурс плакатів серед учнів 5 – 11 кл, вчителем історії Масаловою С.О. проводився Тиждень правознавства, День права у школі та ін.

Робота з соціального захисту учнів

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в закладі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та школою. Цими питаннями займалася соціальний педагог Семененко О.Я. В своїй професійній діяльності вона керувалася Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини». Соціальна робота в закладі організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості , надання соціально-педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

Виконуючи основні завдання в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме: забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психологічного вивчення; пропаганді здорового способу життя, профілактиці алкоголізму, наркоманії, злочинності; забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей , а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя; орієнтуванню дітей на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав, свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

На початку навчального року Семененко Ольгою Яківною була проведена паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій. На обліку в школі перебували:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 4учні;

- діти-інваліди -6учнів;

- діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 21;

- діти, з малозабезпечених сімей –6 ;

- діти з багатодітних сімей – 17;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку – 26;

- діти, які перебувають на внутрішкільному обліку - 2;

- діти, які скоїли злочин - 0.

Одним з найважливіших завдань було поліпшення здоров`я дітей, зниження дитячої захворюваності. Медсестрою проводилися профілактичні щеплення. Планово проводилися медичні огляди дітей з послідуючою диспансеризацією. Під час медичних оглядів дітям пільгової категорії приділяється посилена увага.

Педагогічний колектив ЗОШ приділяє особливу увагу роботі з дітьми пільгового контингенту. Протягом навчального року було організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей позбавлених батьківського піклування. Діти перерахованих категорій систематично залучаються до участі в шкільних та класних виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях, до спортивних секцій, гуртків.

З метою виявлення соціально незахищених сімей в школі організовано обстеження житлово-побутових умов сімей.

Із учнями, що мають прояви девіантної поведінки систематично проводилась робота. За кожним із даних дітей закріплені наставники – класні керівники, заведено особові картки , складено акти обстеження житлово-побутових умов. Учні запрошуються на Раду з профілактики правопорушень, де з ними проводилися профілактичні бесіди.

У своїй діяльності соціальний педагог співпрацювала із кримінальною міліцією та батьківською громадою.

Просвіта батьків відбувалася на батьківських зборах, де було розкрито такі питання: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов'язки учнів», «Згубна дія Насваю на організм дитини» , «Синій кит» небезпека в мережі інтернет.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяль­ності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріо­ритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначаєть­ся відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи роз­міщені кілька стендів на теми безпечної поведінки.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі. У 2013р. питання охорони праці та безпеки жит­тєдіяльності перевірялося державним інспектором Держгірпромнагляду. Під час перевірки виявлено ряд недоліків, які ліквідовано.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться на­лежна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цьо­го складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту школи.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 46 років тому. Але незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із педагогічним і батьківськими колективами постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.

Джерелами фінансування є:

- кошти управління відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації;

- благодійна допомога: виконкому сільської ради с. Трушки; агрофірми «Світанок». Слова вдячності висловлюю їх керівнику агрофірми «Світанок» за придбання учням школи новорічних подарунків.

Протягом 2016-2017 н. р. в школі встановлено 67 шт. метало- пластикових вікон, придбано 100 шт. стільців для їдальні, 14 комплектів парт, 6 шт. комп'ютерів, один ноутбук та один мікроскоп.

Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Бухгалтерія вчасно сплачувала за спожиту школою електроенергію, газ. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходила за ліміти спожитих енергоносіїв.

Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти Білоцерківського РДА планово проводилась інвентаризація майна школи. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

При підготовці до нового 2017 – 2018 н. р. терміново потребує ремонту перекриття частини даху школи, гаража. Потрібно здійснити поточний ремонт музею, шкільної їдальні, спортивної зали, вестибюлю, коридорів, фасаду школи.

Аналізуючи матеріально-технічне забезпечення слід відмітити спільну співпрацю Піклувальної ради, батьківського і педагогічного колективів.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з Річним планом роботи на 2016-2017 навчальний рік, планом внутрішньо-шкільного контр­олю та календарних планів учителів - предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників на­вчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та вза­ємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загально­освітнього навчального закладу. Завдяки мережі Інтернет адміністрація школи та педагогічний колектив користуються матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки Укра­їни, Головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими докумен­тами, проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливі­ші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невико­ристані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-­шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагнос­тичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютерних технологій. Аналіз ре­зультатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва на­шою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, ви­робляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подаль­шому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля
позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогли­вість поєднується зі справедливістю, спілкування
ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор бачить насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямована на формування основних компетентностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів. Тільки співпраця педагогічного колективу та батьків сприяє кращому навчанню та вихованню дітей, а також іміджу закладу.

ПІДСУМОК

Аналізуючи річний план роботи за 2016-2017 навчальний рік варто зазначити, що майже всі заплановані загально шкільні та позакласні заходи було проведено. Проте в навчально-виховному процесі є ряд недоліків. Не завжди ефективно реалізується принцип наступності в навчанні початкової і середньої ланок. Послаблено контроль з боку вчителів щодо якості виконання домашніх завдань школярами, що призводить до негативних результатів – втрати інтересу до знань. Не повністю використовувався методичний арсенал для підвищення ефективності уроку, в результаті чого трапилася обмеженість деяких учителів на уроках рамками підручника, що позбавляє учнів можливості розширювати свої знання, творчо мислити і працювати. Ще не на всіх уроках реалізується педагогіка співробітництва, недостатнє вивчення вчителями передової думки і практики педагогічної і психологічної науки та реалізації їх в життя. Потребує вдосконалення організація роботи по подоланню елементів формалізму, посилення популяризації активних нетрадиційних форм діяльності вчителя на уроках, обміну і використання педагогічного досвіду. Не завжди ефективний був внутрішній контроль. Потребує більшої ефективності пропаганда педагогічних знань серед батьків, інформування учнів. Знижується активність учнівського колективу як органу самоврядування. Трапляються випадки порушення внутрішнього розпорядку учнями. Ці недоліки диктують необхідність адміністрації школи, методичній раді, методичним угрупуванням глибоко проаналізувати педагогічний досвід вчителів, враховувати побажання кожного вчителя на організацію з ними індивідуальної роботи. Спрямувати роботу на ефективне забезпечення творчого підходу вчителів. Виходячи з завдань поставлених перед школою, законом " Про освіту " та науково-методичного потенціалу педагогічного колективу вчителів, педагогічна рада школи в співробітництві з колективом батьків, піклувальної ради, ради школи учнівського самоврядування в 2017 – 2018 навчальному році буде працювати над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

Завдання школи на 2017-2018 н.р.

1. Спрямувати в 2017/2018 навчальному році всю навчально-виховну, методичну роботу школи на подальше вивчення і творче впровадження педагогічної проблеми: «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

2. Систематично підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій.

3. Посилити відповідальність кожного вчителя за якість навчання і виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.

5. Продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.

7. Продовжити роботу щодо удосконалення, пошуку і творчого впровадження нових форм і методів роботи шкільних методичних обєднань.

8. Продовжити самоосвіту педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя у колективних формах методичної роботи.

9. Продовжити особистісний контроль за роботою вчителів з метою вивчення і узагальнення їх досвіду та з метою методично-практичної допомоги.

10. Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу й самоаналізу проведених уроків, виховних заходів.

11. Продовжити роботу щодо удосконалення форм проведення педагогічних рад, розширення і конкретизації тематики; продовжити практику обов'язкового розгляду рішень попередніх педрад.

12. Розширити мережу гуртків і секцій школи, удосконалити методику набору учнів до гуртків.

13. Активізувати використання комп'ютерних технологій на уроках і в позаурочний час.

14. Продовжити роботу щодо удосконалення навичками роботи на комп'ютері педагогічними працівниками.

15. Спрямувати виховну роботу на формування національної свідомості та патріотизму школярів.

16. Продовжити роботу щодо попередження і профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень.

17. Удосконалювати роботу шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.

18. Продовжити забезпечення системи в організації роботи з питань охорони праці і техніки безпеки.

19.Посилити роботу педагогічного колективу з учнями та їх батьками щодо попередження і профілактики дитячого травматизму.

20. Спрямувати роботу колективу на збереження життя дітей і зміцнення їх здоров'я.


Першочергові заходи з виконання пріоритетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік.

Головна мета колективу школи в 2017-2018 навчальному році: Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах .

 • 1.Навчальна робота
 • 1.1. Забезпечення реалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;
 • 1.2. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному та обласному рівні.
 • 1.3. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями.
 • 1.4. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.
 • 1.5. Упровадження в навчальну практику інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки.
 • 1.6. Організація успішного навчання без перевантажень;
 • 1.7. Посилення особистісно орієнтованої та компетентнісної направленості освіти;
 • 1.8. Забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей школярів;
 • 1.9. Удосконалення системи роботи школи щодо збереження і зміцнення здоров`я дітей;
 • 2.Виховна та соціальна робота
 • 2.1.Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .
 • 2.2.Виховувати дітей у дусі любові до України, Київської обл.., Білоцерківського району, рідного села, школи.
 • 2.3.Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.
 • 2.4.Відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності .
 • 2.5.Виховання духовно і фізично здорового покоління.
 • 2.6.Забезпечення наступності між дошкільною системою виховання та початковим навчанням дітей шестирічного віку.
 • 2.7.Підвищити рівень охоплення позашкільною освітою до 70% дітей.

3.Методична робота.

2.8. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

2.9. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь

2.10. Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня

2.11.Залучення педагогів до формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку),зорієнтованого на формування основних життєвих компетентностей учнів;

2.12.Упровадження традиційних нестандартних систем і методик навчання;

2.13.Покращити структуру методичної роботи школи

 • 3.Господарча діяльність.
 • 3.1.Скласти загально шкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту навчальних кабінетів.
 • 3.2.Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.
 • 3.3.Забезпечити поповнення матеріальної бази для продовження комп'ютеризації усіх кабінетів школи
 • 4.Адміністративна діяльність
 • 4.1.Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу.
 • 4.2.Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.
28.11.2017 20:20
235